/* google analytics */

AsseguranCes

En conveni amb

Conveni Cambrassegur

Assegurances

Per assegurar el pagament dels lloguers, per protegir-se davant una okupació il.legal, per a la protecció de la comunitat de propietaris o de l’habitatge particular.

Què fem:

Lloguer garantit. Per assegurar el cobrament dels lloguers

Assegurança especialment pensada en cas d’impagament de les rendes i recuperar els lloguers impagats.

Principals cobertures:

 • Lloguers impagats (fins a un màxim de 12 mensualitats)
 • Cobrament dels lloguers impagats de forma immediata un cop presentada la demanda.
 • Despeses d’advocat i procurador per demandes de desnonament per manca de pagament, fins un màxim de 3.000€
 • Danys en el pis llogat per fets malintencionats del llogater (fins a un màxim de 3.000€)
Comunitat segura. Per la comunitat de propietaris

Assegurança especialment pensada per a les comunitats de propietaris.

Principals cobertures:

 • Incendi i explosió, i despeses complementàries derivades de les esmentades contingències (tal com taxes de bombers, mesures de l’autoritat, despeses de re obtenció de documents…)
 • Danys per aigua derivats d’elements comunitaris; recerca i reparació de l’avaria
 • Responsabilitat civil de la comunitat
 • Robatori i danys per causa de robatori en elements comunitaris, amb possibilitat d’ampliar a elements privatius.
 • Trencament de vidres, miralls, marbres, granits, en elements comunitaris
 • Assistència 24h (comunicació i reparació de sinistres)
Okupació il.legal. Per assegurar en cas d'okupació il.legal del teu habitatge habitual, la segona residència o local.

Aquesta assegurança t’ofereix tota la cobertura legal necessària en cas d’okupació il·legal del teu habitatge habitual, la segona residencia o local.

Principals cobertures:

 • Reclamació de l’habitatge okupat
 • Reclamació per tots els danys que hagi sofert la teva casa durant l’okupació.
 • Assessorament legal per part d’advocat sobre els passos a seguir en cas d’okupació
 • Gestions administratives que es tinguin que realitzar davant l’Ajuntament.
Propietat tranquil.la . Per al teu domicili particular

Assegurança especialment pensada per a l’habitatge propi -domicili habitual o segona residència-, i que cobreix els danys que es produeixen amb més freqüència, tant en el continent (l’immoble pròpiament dit, portes, tancaments, canalitzacions…), com en el contingut (mobles, objectes, roba…).

Principals cobertures:

 • Incendi i explosió i totes les despeses derivades (bombers, mesures de l’autoritat, documents…)
 • Robatori i danys per causa del robatori
 • Danys per aigua i reparació de l’avaria
 • Trencament de vidres, miralls, vitroceràmica, granits, sanitaris
 • Assistència 24h (comunicació i reparació de sinistres)
 • Responsabilitat Civil com a propietari de l’habitatge
 • Atracament dels assegurats fora de l’habitatge
 • Ús fraudulent de targetes de crèdit per robatori

*La Cambra de la Propietat Urbana de Reus actua com auxiliar de mediació de Cambrassegur, corredoria d’assegurances. Inscrita al Registre Administratiu Especial de Mediadors d’Assegurances, corredors de reassegurances i llurs alts càrrecs, regulat a l’art. 52 de la Llei 26/2006 amb el núm. de la D.G.A. J300GC Concertada Assegurança de Responsabilitat Civil i capacitat financera de conformitat amb allò establert a l’art.27 de la Llei 26/2006.

Horari matins:

Dilluns a Divendres  de 8h a 14h

Horari tardes:

Dimarts i Dijous de 16h a 19h

Horari de fiances matins:

Dilluns a Divendres  de 8h a 13h

Horari de fiances tardes:

Dimarts i Dijous de 16h a 18h

 

Oficina Reus:

Plaça Catalunya 5

43201 Reus

Telf. 977 127 700

info@cpureus.com

Oficina Cambrils:

Plaça de la Vila 12

43850 Cambrils

Telf. 977 792 056

info@cpureus.com

Apostem per la formació de nous valors

We believe in developing new talent

En conveni amb la Universitat Rovira i Virgili (URV) formem alumnes de final de la carrera de Ciències Jurídiques, on adquireixen experiència i facilitats per a la incorporació al món laboral.

La Cambra amb el coneixement i la innovació.

Protecció de dades i cookies

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques