/* google analytics */

El BOE del dissabte passat, 10 de març, publica el Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021, orientat a satisfer les necessitats en matèria d’habitatge, afavorint de forma especial el lloguer, la rehabilitació i la renovació urbana i rural.

Inclou un nou programa per a fomentar la construcció d’habitatges destinats al lloguer, que per primera vegada s’estén a les promociones privades.

1. Dotació total:

El Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021, ha estat aprovat pel R.D. 106/2018, de 9 de març, amb una dotació total de 1.443 milions d’euros, amb 350 milions per aquest any, que s’ampliarà fins els 357 milions el 2019, fins els 364 milions en 2020 i fins els 372 milions en 2021.

2. Efectes:

El Pla s’aplicarà, amb efectes retroactius, des del 1 de gener.

3. Sol.licituds:

Els ajuts podran començar a ser sol.licitats en el moment en que cada Comunitat Autònoma hagi obert les ordres corresponents.

4. Programes:

Per a la consecució dels seus objectius, el Pla Estatal 2018-2021 s’estructura en els següents programes:

  1. Programa 1: Subsidiació de préstecs convinguts.
  2. Programa 2: Ajuts al lloguer d’habitatge.
  3. Programa 3: Ajuts a les persones en situació de desnonament o llançament del seu habitatge habitual
  4. Programa 4: Foment del parc d’habitatge en lloguer.
  5. Programa 5: Foment de la millora de l’eficiència energètica i sostenibilitat en habitatges.
  6. Programa 6: Foment de la conservació, de la millora de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat en habitatges.
  7. Programa 7: Foment de la regeneració i renovació urbana i rural.
  8. Programa 8: Ajuts als joves.
  9. Programa 9: Foment d’habitatges per a persones grans i persones amb discapacitat.

Pots consultar el text íntegre del Pla Estatal, aprovat per R. D. 106/2018, de 9 de març, publicat al BOE Núm. 61, de 10 de març de 2018, clicant aquí.

Font: BOE; i Serveis Immobiliaris i Serveis Jurídics de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques