/* google analytics */

El Ministre de Foment ha anunciat en el Congrés (23/abril/2018), l’elaboració d’una nova normativa de planejament urbanístic per a reforçar la seguretat jurídica davant l’anul.lació de plans.

Què passa en l’actualitat?

En l’actualitat, l’anul.lació d’un pla urbanístic es declara sense possibilitat de subsanació de les deficiències que l’han determinat i comporta la nul.litat “en cascada” del seu planejament de desenvolupament i, fins i tot, de cadascun dels seus actes d’aplicació incloent-hi llicències d’obres o instruments de gestió.

Què persegueix la nova normativa?

La nova normativa que s’està elaborant ha de fer possible que es puguin convalidar actuacions i també possibilitar la subsanació de defectes.

L’Avantprojecte de Llei vol fer front a la inseguretat jurídica que provoca l’anul.lació dels plans, mitjançant una normativa estatal que doni una resposta completa i no provisional a aquest problema.


És una informació elaborada pel Departament d’Urbanisme dels Serveis Jurídics de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.

Per saber-ne més, consulta la nota de premsa del Ministerio de Fomento.


Font: Ministerio de Fomento. Gobierno de España.

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques