/* google analytics */
Pisos turístics.

Pisos turístics.

Nou Decret llei per regular els pisos d’ús turístic. A qui afecta ? Afecta a 262 municipis catalans. Es calcula que l’obligació d’obtenir la nova llicència afectarà 95.094 pisos existents en els 262 municipis afectats. La regulació afecta a pobles i ciutats amb...

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques