/* google analytics */

La citació no es pot considerar correctament realitzada doncs són nul.les les possibilitats de què li pogués arribar al copropietari dintre del mateix dia.

1. La vigent Ley sobre Propiedad Horizontal exigeix que la citació per a la junta ordinària anual es faci, com a mínim, amb sis dies d’antelació a la seva celebració (art. 16.3 de la Ley de Propiedad Horizontal).

[Nota: a la legislació catalana, 8 dies, art. 553-21-2, Llei 5/2015, de modificació del llibre cinquè del C.C. de Catalunya]

2. La carta que contenia la citació es va dipositar a la bústia de Correos al sisè dia natural anterior a la convocatòria, es a dir, en el límit del termini legal establert.

3. La citació no es pot considerar correctament realitzada al ser nul.les les possibilitats de què la carta arribés en poder del copropietari citat dintre de termini, es a dir, en el mateix dia.

4. L’Audiència Provincial de Málaga –en sentència de 10 de juliol de 2017-, declara nul.la la Junta de Propietaris.


Si desitges consultar el text íntegre de la Sentencia de la Audiència Provincial de Málaga, clica aquí.

Font: Consejo General del Poder Judicial; i Serveis de Gestió de Comunitats de Propietaris i Serveis Jurídics de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.

 

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques