/* google analytics */

L’Audiència Provincial de Cantàbria condemna al veí del pis superior a reparar els danys ocasionats a la galeria del pis de la planta immediatament inferior com a conseqüència del major pes de les seves noves finestres.

1. Els antecedents:

a. El propietari de l’habitatge del pis superior (demandat) va substituir les galeries antigues, que eren de fusta amb vidres senzills, per unes noves de PVC i doble vidre.

b. Aquesta reforma va suposar un increment de pes que va provocar, com a conseqüència, la deformació de les galeries del pis inferior fins el punt de que no es podien ni pujar ni baixar les persianes i les fulles de les finestres fregaven al obrir i tancar.

c. El demandat es va oposar a la demanda objectant que havia contractat a una persona de llarga trajectòria especialitzada en treballs de PVC i alumini, i que ell no tenia coneixements tècnics, per lo qual no es considera responsable.

2. La Sentència de l’ Audiència Provincial (de 11.02.2016):

a. Estima la demanda acollint-se als termes de la Llei de Propietat Horitzontal:

“En el ámbito especial de la propiedad horizontal se configura un régimen de responsabilidad legal determinado no solo por el deber de cada copropietario de evitar que, con su actuación -que engloba necesariamente la realización de obras-, pueda causar daños a los elementos comunes o a los privativos de los propietarios, sino por la obligación de responder por el descuido que incida en la falta de un adecuado mantenimiento de sus instalaciones y por los daños derivados de una inadecuada diligencia en el uso del inmueble”.

b. En aquest sentit, entén que el propietari del pis superior ha de respondre dels danys que “como copropietario ha generado por la realización de una obra en su provecho en elemento común, que ha causado un daño, cierto y real, a otro comunero que no tiene obligación o deber legal de soportarlo”.

c. Per tot això, l’ Audiència el condemna a realitzar les reparacions necessàries a la seva galeria per evitar que segueixi produint danys en l’habitatge de sota, al temps que ha de reparar els que s’han ocasionat.

Font: Sentència Audiència Provincial de Cantabria de 11-febrer-2016.

Serveis Jurídics de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques