/* google analytics */

El TSJ de la Comunitat Valenciana considera que la relació existent entre la comunitat de propietaris i el seu president no és una relació laboral pel fet que se’l compensi econòmicament.

1. Els antecedents:

a. Acord de compensar econòmicament:

La junta de la comunitat de propietaris va acordar compensar econòmicament al president i als membres de la junta de govern, amb la finalitat d’incentivar als copropietaris a que formessin part dels òrgans de representació.

b. Compensació per despeses de desplaçament:

El president percebia a més una compensació per despeses de desplaçament.

c. Inspecció de Treball:

La Inspecció de Treball va considerar que existia una relació laboral estimant que les remuneracions no eren merament compensatòries

d. Jutjat de lo Social d’Alacant:

Va dictar sentència declarant que existia una relació laboral entre la comunitat i el seu president.

2. La Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, de 18 d’octubre de 2016:

Entén que no existeix relació laboral i revoca la sentència del Jutjat de lo Social.

Perquè:

  • No es donen les notes de relació aliena ni retribució (elements essencials per considerar una relació com a laboral).
  • No exercici en centre de treball, ni està subjecte a règim disciplinari
  • No existeix subjecció a horari, ni supervisió més enllà dels acords de la Junta de propietaris, podent organitzar-se lliurement.
  • Els imports abonats al president es corresponen amb les quotes que abona a la comunitat, i la seva finalitat era simplement la de motivar la incorporació dels copropietaris a la junta.

Si desitges llegir el contingut íntegre de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, de 18 d’octubre de 2016, clica aquí.

Font: Consell General del Poder Judicial; i Serveis de Gestió de Comunitats de Propietaris de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques