/* google analytics */

Segons l’estadística publicada pel Consell General del Notariat el passat dilluns dia 15 de maig, resulta un increment de les compravendes d’habitatges del 19,5% i un increment dels préstecs hipotecaris del 5,1%, en el conjunt de l’Estat espanyol.

1. Compravenda d’habitatges:

La compravenda d’habitatges es va situar el març en 48.695 transaccions, que suposa un augment interanual del 19,5%.

2. Preu per m2 de l’habitatge: caiguda interanual del 1,3%:

El preu promig per m2 dels habitatges venuts al març va ser de 1.227 €/m2, que suposa una reducció del 1,3%.

3. Préstecs hipotecaris:

Els préstecs hipotecaris per a l’adquisició d’un habitatge van augmentar un 18,0% interanual al març, fins els 21.818 nous préstecs.

La quantia mitja va experimentar una caiguda del 5,9% en termes interanuals fins els 122.907 €.


Si vols veure l’estadística complerta amb els seus gràfics, clica aquí.

Font: Consejo General del Notariado; i Serveis Immobiliaris de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques