/* google analytics */

La comunitat de propietaris va veure desestimada la demanda en la que reclamava a l’herència jacent les despeses comunitàries. Audiència Provincial de València.

1. Antecedents:

a. Els hereus estan pendents d’acceptar l’herència a benefici d’inventari o de repudiar-la.

b. Per tant, l’herència no està acceptada.

c. La comunitat coneixia l’existència d’aquesta circumstància.

d. La comunitat de propietaris va interposar demanda judicial reclamant les despeses comunitàries del pis del difunt.

2. Sentència de l’Audiència Provincial de València:

La AP de València, en la seva sentència de 13 d’octubre de 2016, va desestimar la demanda interposada per la comunitat de propietaris per falta de legitimació passiva de l’herència jacent.

Argumenta el Tribunal que l’herència jacent no pot ser demandada, i s’haurà d’esperar fins que els hereus acceptin l’herència a benefici d’inventari o la repudiïn.


Si t’interessa conèixer el contingut íntegre de la Sentència de l’Audiència Provincial de València, de 13 d’octubre de 2016, clica aquí.

Font: Consejo General del Poder Judicial; i Servei de Gestió de Comunitats de Propietaris de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.

 

 

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques