/* google analytics */

No es pot construir en un terreny rústic sense comptar amb la preceptiva llicència municipal. 

Construir en sòl rústic sense llicència ve sancionat per la disciplina urbanística, tant estatal com autonòmica. Fins i tot pot derivar, en alguns casos, en responsabilitat penal.


Existeixen molts casos que han estat denunciats davant els Tribunals i els infractors han estat sancionats amb fortes multes, amb l’enderroc de l’edificació construïda il.legalment i, fins i tot, amb penes de presó per la comissió d’un delicte urbanístic.

El Codi Penal s’aplica en els casos de construccions o edificacions no legalitzables en terrenys destinats a carrers, llocs declarats de valor paisatgístics, zones verdes…


A títol il.lustratiu citem la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de 2 de juny de 2014, la qual confirma la imposició d’una multa a un propietari per la construcció d’una casa de fusta de planta baixa de 38,03 m2 i un soterrani de 49,33 m2, en sòl rústic, sense llicència, ordenant l’enderrocament de la casa, declarant-lo responsable d’una infracció urbanística greu.


És una informació elaborada pel Servei Jurídic de la Cambra.

Abans de comprar un terreny al camp per construir una casa, verifica davant l’Ajuntament quina normativa urbanística li és aplicable i si després podràs, o no, edificar. L’Assessoria Jurídica de la Cambra et pot ajudar. No dubtis en contactar amb la Cambra abans de firmar qualsevol document de compra.

Si t’interessa consultar la interessant Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de 2 de juny de 2014, clica aquí.


Font de la sentència: Consejo General del Poder Judicial. Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, núm. 331/2014. Sala del Contenciós, Secció 3a. Ponent:  HERNANDEZ PASCUAL, Isabel.

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques