/* google analytics */

El demandat va subscriure el contracte i és el responsable del pagament de les rendes davant el propietari. No es pot al·legar que són els ocupants els qui han d’abonar els lloguers. Una interessant sentència de l’Audiència Provincial de Madrid del proppassat 2 de novembre de 2017.

1. Antecedents:

a. El propietari del pis va interposar demanda de desnonament per falta de pagament.

b. El demandat s’hi va oposar al·legant que no era l’inquilí real de l’habitatge, perquè no la havia ocupat mai i que únicament va signar el contracte “per ajudar” a l’ocupant real, doncs aquest era natural de Kazajistán, donat que no podia signar el contracte per no tenir NIE.

c. El propietari desconeixia aquestes circumstancies. No se li havia comunicat res al respecte.

2. Sentència del Jutjat de 1ª Instància:

El Jutjat de Primera Instància va desestimar la demanda al considerar que es tractava d’una qüestió complexa i que el demandat no tenia legitimació passiva.

3. Sentència de 2 de novembre de 2017 de la Audiència Provincial:

La Audiència Provincial entén que:

a. no existeix qüestió complexa i que el demandat, que és qui va signar el contracte, es qui ha de respondre del pagament de les rendes.

b. el demandat havia subscrit el contracte d’arrendament amb la propietat i havia efectuat el pagament inicial de les mensualitats. Es va establir una plena relació arrendatícia a tots els efectes.

c. el fet de què el demandat cedís l’habitatge “per ajudar” i que alguns dels pagaments s’haguessin efectuat des de Kazajistán, no altera la relació arrendatícia inicial.

d. el fet de l’impagament de les rendes és el que determina el dret del propietari per exercitar l’acció de desnonament.

e. ni l’inquilí ni l’ocupant han abonat les rendes pendents, i per tant el desnonament per falta de pagament és procedent i el demandat ve obligat al pagament del deute fins l’efectiu lliurament de l’habitatge.


Si desitges llegir el text íntegre de la recent Sentència de l’Audiència Provincial de Madrid de 2 de novembre de 2017, clica aquí.

Font: Consejo General del Poder Judicial; i Serveis Jurídics de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques