/* google analytics */

Operarà en aquells municipis o àrees que siguin declarades zones de mercat tensionat.


Les Comunitats Autònomes definiran les àrees de mercat tensionat. La Comunitat Autònoma de Catalunya és la primera que ha sol·licitat l’aplicació d’aquests índexs.

Es prendrà com a referència per aquell arrendador que sigui gran tenidor o per aquells habitatges que s’incorporen per primera vegada al mercat del lloguer en zona tensionada i que no han estat arrendades en els últims 5 anys.


La publicació en el BOE tindrà lloc el proper 13 de març.


És una informació elaborada pels Serveis d’Assessoria Legal de la Cambra de la Prpietat Urbana de Reus.


Font: Ministerio de la Vivienda. Pots accedir a la Nota Informativa del Ministerio de la Vivienda, en aquest enllaç.


 

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques