/* google analytics */

El Tribunal Constitucional declara que els articles del Llibre Sisè del Codi Civil català que regulen els esmentats contractes, són constitucionals.


Així doncs, el Tribunal Constitucional ha desestimat el recurs d’inconstitucionalitat que havia interposat el President del Govern central.


El TC entén que els contractes de compravenda, permuta, mandat i gestió de negocis aliens, guarden connexió amb institucions del dret civil català ja existents a l’entrada en vigor de la Constitució, por lo qual, en base a les competències assumides en matèria de dret civil (per l’art. 129 de l’Estatut d’Autonomia català), la Generalitat pot regular-los.


El TC només ha estimat la inconstitucionalitat del procediment notarial de resolució de conflictes (regulat a l’art. 621-54.3 del Codi català), al entendre que vulnera les competències estatals en matèria de legislació processal.


És una informació elaborada pels Serveis Jurídics de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.

Si desitges ampliar la informació, pots consultar la Nota Informativa Núm. 134/2019, publicada pel Tribunal Constitucional, clicant aquí.


Font: Tribunal Constitucional. Nota Informativa Núm. 134/2019, de 22 de novembre de 2019, referida a la Sentència de 13 de novembre de 2019. Ponent: XIOL RIOS, Juan Antonio.

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques