/* google analytics */

El Tribunal Suprem declara que no poden emparar-se en la il.legalitat del nomenament del president.


1. Antecedents:

a. La Junta de copropietaris va acordar passar al cobrament una derrama extraordinària per a la reparació de la façana.

b. Els deutors demandats no van formular cap objecció, ni van impugnar l’acord.

c. La comunitat va demandar als deutors.

d. El Jutjat de 1ª Instància va desestimar la demanda de la comunitat i va absoldre als deutors estimant que faltava la legitimació del president per demandar.

e. La Comunitat va apel·lar la sentència davant l’Audiència Provincial i aquesta va revocar-la i va donar la raó a la Comunitat.


2. Què ha dit el Tribunal Suprem? Dóna la raó a la Comunitat:

Els deutors van interposar recurs davant el TS i aquest va confirmar la sentència de l’Audiència Provincial, donant la raó novament a la Comunitat.

El TS ha declarat que “els demandats no poden emparar-se per negar-se a pagar en la il.legalitat del nomenament del president…, doncs el contrari significaria l’absurd lògic i jurídic d’invalidar tots els actes de gestió que hagués pogut realitzar el president nomenat indegudament”.

El TS afegeix que la falta d’acreditació de la representació és subsanable mitjançant ratificació dels interessats, com ha succeït en aquest cas, doncs el president contava amb autorització dels seus veïns per demandar als propietaris renuents en el pagament de les obres de restauració integral de la façana.

Aquesta autorització va ser ratificada per tots els testimonis que van declarar i a més resulta acreditada del document en què es recull la signatura dels veïns mostrant la seva conformitat amb la interposició de la demanda.


És una informació elaborada pel Departament de Gestió de Comunitats de Propietaris i pels Serveis Jurídics de la Cambra.


Si vols ampliar la informació pots consultar el text íntegre de la Sentència del Tribunal Suprem del proppassat dia 3 d’octubre de 2018, clicant aquí.


Font: Consejo General del Poder Judicial. Tribunal Suprem, Sala de lo Civil. Sentència Núm. 543/2018, de 3 d’octubre. Ponent: PARRA LUCAN, Mª de los Ángeles.

 

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques