/* google analytics */

Modificació del sistema. Vine a la Cambra.


L’Institut Català del Sòl ha modificat el sistema per dipositar les fiances dels contractes de lloguer de finques urbanes.

A la Cambra, com a entitat col·laboradora de l’Incasòl, podràs dipositar la fiança o sol·licitar la devolució, de forma presencial sense necessitat de fer cues ni esperes.

La Cambra dóna garantia de seguretat i legalitat tant al propietari com a l’arrendatari.


Pots demanar hora:

Tel. 977 127 700 Reus

Tel. 977 792 056 Cambrils

També a través de la web de la Cambra www.cpureus.com .


Quan es fa un contracte de lloguer d’un pis o un local de negoci, s’ha de dipositar una fiança segons l’obligació establerta per la Llei d’Arrendaments Urbans.


 

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques