/* google analytics */

L’Avantprojecte de Llei de Contractes de Crèdit Immobiliari es divideix en tres blocs: 1. Normes de conducta en la contractació hipotecària, 2. Mesures de transparència, i 3. Notaris i Registradors.

L’Avantprojecte estableix, entre altres mesures, l’obligació de lliurar al consumidor una fitxa normalitzada amb les característiques del contracte, la prohibició de les vendes vinculades i posa límits a les comissions per cancel.lació anticipada.

Existirà, a més, l’obligació d’informar sobre determinades clàusules i els riscos associats, dels escenaris possibles en contractes a tipus d’interès variable i de les despeses desglossades associades a la firma del contracte.

En un Reglament posterior s’aprovarà un model estàndard de contracte per a ús voluntari.

Per últim, es reforça el control de legalitat que exerceixen notaris i registradors en la fase de contractació per a un assessorament més ampli al consumidor.

Aquest Avantprojecte de Llei va ser presentat pel Ministre d’Economia al Consell de Ministres del proppassat divendres 17 de febrer de 2017, i té com a objectiu la transposició de la Directiva Europea 2014/17, sobre contractes de crèdit.

Si vols saber més sobre aquesta notícia, obre el següent enllaç: La Moncloa/Economía, Industria y Competitividad.

Font: La Moncloa i Serveis Jurídics de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques