/* google analytics */

L’ Audiència Provincial de Madrid anul.la la clàusula IRPH i condemna al banc a deixar d’aplicar aquest índex de revisió, i a retornar les quantitats resultants de l’excés en el cobrament d’interessos.

1. Antecedents:

a. En el préstec hipotecari es va concertar l’índex IRPH entitats per a la revisió de l’interès:

El consumidor va concertar amb l’entitat bancària un préstec hipotecari en el qual es va establir que l’índex d’interès variable s’efectuaria mitjançant l’aplicació del denominat índex IRPH entitats.

En defecte del IRPH entitats, se aplicaria l’índex IRPH bancs.

b. Demanda judicial per abusivitat:

El consumidor va presentar demanda al.legant que la clàusula era abusiva i per falta de transparència, atès que fixava l’interès variable en el IRPH, en lloc del més beneficiós Euribor, el qual havia baixat de forma considerable respecte del IRPH en els últims anys.

Per altra part, el consumidor va al.legar que no havia rebut la informació necessària, essent aquest índex susceptible de ser manipulable per les entitats bancàries.

2. La Sentència de l’Audiència Provincial de Madrid de 4 de maig de 2017:

Declara la nul.litat de la clàusula perquè:

 a. No és clara en la seva redacció gramatical: entre una abrumadora i incomprensible quantitat de dades, quedant emmascarada i diluint l’atenció del consumidor.

 b. No és transparent: atès que no permet al consumidor comprendre-la com a un element essencial del contracte de préstec i conèixer els riscos de la variabilitat dels tipus d’interès.

c. És una clàusula que comporta un desequilibri a favor del banc: atès que indueix al consumidor a elegir una oferta de tipus variable superior al Euribor.

3. Efectes de la Sentencia:

L’ Audiència condemna al banc a:

 a. Eliminar la clàusula i a substituir-la per la d’interès variable referit al EURIBOR, més el diferencial pactat.

 b. El banc ha de retornar les quantitats resultants de l’excés de cobrament d’interessos (més interessos legals).


Si desitges conèixer el contingut íntegre de la Sentència de l’ AP de Madrid de 4 de maig de 2017, clica aquí.

Font: Consejo General del Poder Judicial; i Serveis Jurídics de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.

 

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques