/* google analytics */

El Tribunal Suprem en una decisió molt controvertida, de 6 de novembre de 2018, ha canviat el criteri sobre qui ha de pagar l’impost de les hipoteques.


La Sentència del TS del passat dia 16 d’octubre, va declarar que era el banc qui havia de pagar l’impost de les hipoteques (Impost sobre Actes Jurídics Documentats), i no el client.

Aquesta sentència, publicada el dia 18, suposava un gir radical en el criteri jurisprudencial sustentat fins el moment. Un dia després, el President de la Sala 3a del TS va acordar paralitzar els recursos pendents i va convocar el Ple de la Sala per decidir si aquest gir jurisprudencial havia de ser confirmat, o no.


En el dia d’ahir, en una ajustada votació 15 vots a favor i 13 en contra, el Ple va adoptar un criteri definitiu donant un nou gir a la seva interpretació. D’aquesta forma, el TS corregeix la interpretació que havien formulat els magistrats de la Sala en la seva Sentencia de 16 d’octubre i torna a la jurisprudència anterior que estableix que és el client qui ha de pagar l’impost, i no el banc.


És una informació elaborada pels Serveis Jurídics de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.

Si ho desitges, pots consultar la Nota Informativa de la Sala Tercera del Tribunal Suprem del dia d’ahir, 6 d’octubre de 2018, clica aquí.


Font: Consejo General del Poder Judicial. Tribunal Suprem. Sala Tercera.

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques