/* google analytics */

Editat per CambraReus ®, tens a la teva disposició el llibre sobre els contractes de Compraventa, Permuta, Masoveria urbana, Construcció futura, Violari, Aliments i Censal, d’acord amb la nova legislació que estableix el Llibre Sisè del Codi Civil català.

Aquesta obra, distribuïda per amazon, conté una exhaustiva sistematització de cadascun dels contractes i uns elaborats índexs sistemàtic i alfabètic, que faciliten la comprensió i aplicació de les matèries tractades. Un detallat estudi d’acord amb la regulació de la Llei 3/2017, de 15 de febrer.

Els contractes que s’analitzen en aquest llibre tenen una incidència rellevant en la propietat urbana.

Una edició d’interès tant per als professionals del sector, como per a totes aquelles persones que desitgin aprofundir en el coneixement d’aquests contractes.

Entrada en vigor 1 de gener de 2018.

(Text disponible actualment en català. Castellano en preparación).


La citada Llei 3/2017, de 15 de febrer, del Llibre Sisè del Codi Civil de Catalunya, va ser suspesa pel Tribunal Constitucional en admetre a tràmit el recurs d’inconstitucionalitat presentat pel Govern de la Nació (Auto de 6 de juny de 2017). Recentment s’ha aixecat la suspensió (mitjançant  Auto 131/2017, de 3 d’octubre, del propi Tribunal Constitucional).
Font: Departament de Publicacions de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques