/* google analytics */

La Comunitat pot canviar els estatuts però no amb efectes retroactius.


Una Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha declarat que l’acord de la Comunitat de Propietaris pel qual es modificaven els estatuts de la Comunitat per prohibir l’ús turístic en tots els elements privatius de l’immoble és vàlid, però no pot ser aplicat retroactivament.

Per tant, l’acord no pot afectar al propietari actual que no ha donat el seu consentiment, encara que sí afectarà als futurs adquirents del seu pis, doncs quan l’adquireixin la modificació dels estatuts ja estarà inscrita.


És una informació elaborada pel Departament de Gestió de Comunitats de Propietaris de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.


Si t’interessa pots consultar el text íntegre de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de 13 de setembre de 2018, clicant aquí.


Font: Consejo General del Poder Judicial. Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala de lo Civil i Penal. Secció 1a. Sentència Núm. 74/2018, de 13 de setembre de 2018. Ponent: ALEGRET BURGUES, Mª Eugenia.

 

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques