/* google analytics */

El TS dictamina que la convivència d’un dels cònjuges amb una nova parella extingeix el dret d’ús de l’habitatge familiar després del divorci.


1. El divorci, la custòdia dels fills, l’ús de l’habitatge i la nova parella:

En cas de divorci, el cònjuge custodi que viu amb els fills a l’habitatge familiar, que té una parella estable la qual entra a viure a l’habitatge, perd el dret a l’ús de l’habitatge familiar.

El Tribunal entén que la introducció d’un tercer en l’habitatge, en manifesta relació estable de parella amb el progenitor que es va beneficar de l’ús al haver-se-li assignat la custòdia dels fills, canvia l’estatus del domicili familiar.

El dret d’ús de l’habitatge familiar es confereix i es manté en tant que conservi aquest caràcter familiar.


 2. Altres efectes, la pensió i l’interès dels fills:

Aquesta convivència també afecta a altres aspectes de la separació com la pensió compensatòria i inclús l’interès dels fills, perquè introdueix elements de valoració diferents dels que es van tenir en compte inicialment.


És una informació elaborada pels Serveis Jurídics de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.


Si t’interessen més detalls, pots consultar el text íntegre de la Sentència del Tribunal Suprem de 20.11.2018, clicant aquí.


Font: Consejo General del Poder Judicial. Tribunal Suprem, Sala 1a, Sentència Núm. 641/2018, de 20.11.2018. Ponent: SEIJAS QUINTANA, José Antonio

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques