/* google analytics */

La publicitat té valor contractual. Al comprador se li va entregar un fullet publicitari en el que juntament a fotomuntatges d’un port esportiu virtual, observable des de les terrasses dels apartaments es deia “disfruta la vida amb tots els sentits al costat del port esportiu “, “disfruta d’un camp de golf a prop de la teva casa”.

Se li oferia un entorn paradisíac que no té correspondència amb la realitat, reflectit no sols en la publicitat sinó també en el contracte (plànol del port i golf).

1. La rellevància de la publicitat:

La rellevància de la publicitat en el procés de presa de decisions d’un comprador mig és cada vegada major, com també és més gran la possibilitat de crear una falsa expectativa.

L’empresa venedora no va entregar als compradors tot allò que havia anunciat i promès en la seva publicat, i això els va causar un perjudici evident.

2. L’incompliment provoca la resolució del contracte de compravenda:

El Tribunal Suprem (Sentència de 20 de novembre de 2017) estima que l’ incompliment de la promotora afecta a elements essencials del contracte i això motiva la seva invalidesa.

El comprador es va trobar amb un apartament que no estava al costat del camp de golf ofert, ni amb les vies de comunicació projectades ni amb la urbanització oferta i esperada, donat que no està finalitzada, de tal manera que la circulació no serà fluïda, l’espai verd es redueix notablement i la categoria del camp també.

D’aquesta forma els compromisos contrets en el contracte i a través de l’oferta publicitària, van ser incomplerts i aquesta transgressió s’ha de qualificar de substancial doncs afectava a circumstàncies essencials i definidores de l’objecte contractual.

El contracte no és vàlid perquè concorre una publicitat prenegocial certament enganyosa.


És una informació elaborada pels Serveis Jurídics de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.

Si t’interessa, pots consultar el contingut íntegre de la interessant Sentència del TS de 20 de novembre de 2017, clicant aquí.


Font: Consejo General del Poder Judicial. Tribunal Supremo, Sala 1ª.

 

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques