/* google analytics */

El Govern de la Generalitat va aprovar ahir 28 de febrer, el Projecte de llei de voluntats digitals per regular la gestió del patrimoni o l’empremta digital de les persones difuntes.

L’herència digital es tracta d’un nou marc legal que reconeix el valor patrimonial de l’empremta que els ciutadans deixen a internet. Quan les persones moren, la seva empremta digital segueix a la xarxa.

Una iniciativa legislativa pionera a l’Estat espanyol i a la resta d’Europa, llevat de França.

Àrees d’una herència digital:

El Projecte ha dividit en cinc àrees els actius d’una herència digital:

  • les comunicacions electròniques
  • els comptes a les xarxes socials
  • el magatzem d’arxius en el núvol
  • els dominis de la persona difunta.

Objecte:

El Projecte pretén que els ciutadans nomenin en el seu testament un hereu digital perquè sigui l’encarregat d’administrar els seus comptes i els seus continguts difosos a la xarxa, d’acord amb les seves últimes voluntats.

D’aquesta forma, les companyies que presten serveis digitals estaran obligades a facilitar a la persona designada (hereu digital), tant l’accés als comptes del difunt com la retirada o la recuperació de tots els arxius que els pertanyessin.

A part dels comptes i els documents pujats en núvols, l’hereu digital també es farà càrrec de béns, serveis i dominis adquirits per la persona difunta.

Respostes a una realitat actual:

Amb aquesta llei, el Govern vol donar als ciutadans una resposta adequada  a qüestions per a les quals la legislació actual encara no ofereix una solució clara, com ara què passa amb aquells comptes que continuen en funcionament quan una persona ha mort o ha estat incapacitada o com s’han de gestionar aquells continguts que romanen a les xarxes socials més enllà de la mort.

Els més joves:

Respecte els joves, el Projecte proporciona una via per aquells que no hagin fet testament perquè no tenen patrimoni, per la qual podran designar telemàticament un hereu digital des de qualsevol ordinador sempre que tinguin signatura electrònica. El seu valor serà equivalent al del testament.

Què és l’empremta digital?

És el rastre de l’activitat d’una persona en l’ús d’internet. Aquest rastre es forma amb la informació que els navegadors deixen en els webs que es visiten, la informació recollida per les cookies (galetes) que els llocs webs deixen a l’ordinador, i amb el registre de les accions que es fa en visitar un lloc web.


Si vols saber més sobre aquesta notícia, clica aquí.

Font: Govern de la Generalitat de Catalunya i Servei d’Herències de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques