/* google analytics */

Segons la Sentència, la clàusula que regula l’interès del préstec hipotecari en base a l’índex de referència de les caixes d’estalvi (IRPH), està comprès en l’àmbit de la Directiva europea sobre clàusules abusives.


¿Per què?

Perquè aquesta clàusula no reflecteix disposicions legals o reglamentàries de caràcter imperatiu.

En cas de dictaminar-se que la clàusula és abusiva, podrà substituir-se per un índex supletori.

Els Tribunals espanyols hauran de comprovar que les clàusules d’aquestes característiques siguin de caràcter clar i comprensible. I si els esmentats tribunals arribessin a la conclusió de què aquestes clàusules són abusives, podran substituir-les per un índex legal aplicable de manera supletòria, per evitar l’ anul.lació del contracte de préstec.


És una informació elaborada pels Serveis Jurídics de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.

Pots accedir al Comunicat de Premsa del TJUE de 3.3.2020, clicant aquí.

Si t’interessa el text íntegre de la Sentència del TJUE de 3 de març de 2020, pots clicar aquí.


Font: Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE). Sentència de 3 de març de 2020.

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques