/* google analytics */

S’amplia el concepte de gran tenidor d’habitatges.


El Parlament de Catalunya ha convalidat el Decret llei 17/2019, de mesures urgents referides a l’habitatge. La resolució de validació va ser publicada en el dia d’ahir en el DOG.


Aquest Decret persegueix un triple objectiu:

  1. Combatre les situacions d’emergència residencial
  2. Augmentar la quantitat d’habitatges protegits en règim de lloguer,
  3. Moderar els preus dels lloguers.

Entre les diverses mesures adoptades destaca l’ampliació del concepte de gran tenidor d’habitatges a tota persona, sigui jurídica o física, que tingui un mínim de 15 habitatges.

Anteriorment el concepte de gran tenidor era per disposar de més de 1.250 metres quadrats de superfície habitable.


És una informació dels Serveis Jurídics de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.

Pots descarregar el text íntegre del Decret llei 17/2019, de 23 de desembre, clicant aquí.

També pots descarregar la Resolució del Parlament de Catalunya de validació del Decret llei, clicant aquí.


Font: DECRET LLEI 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge, Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, Núm. 8032, de 30.12.2019//Resolució 732/XII del Parlament de Catalunya, Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, Núm. 8062, de 12.2.2020.

 

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques