/* google analytics */

La consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, Meritxell Borràs, va anunciar que les bases d’aquesta nova llei estaran a punt el primer trimestre de 2017.

Segons la consellera, una de les prioritats principals és una llei que garanteixi l’equilibri de drets entre propietaris i inquilins; ha de ser garantista per als dos actors principals.

En els treballs previs s’abordaran temes com:

–       Els règims d’obres

–       Les reparacions i despeses

–       Les causes de suspensió de contractes

–       La mediació i l’arbitratge

–       La gestió de la morositat

–       Els increments de renda.

Els referents de la nova normativa seran les legislacions d’Àustria, Alemanya o França.

Font: gencat i Serveis Jurídics de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques