/* google analytics */

El mes d’octubre començaran les obres de la remodelació de la zona de Plaça Catalunya, que passarà a ser peatonal.

Al convertir-se en zona peatonal, la circulació de vehicles quedarà restringida a un sol pas, el que ve de la Raval del Pallol i que connecta la Plaça Catalunya amb la Raval de Santa Anna i el carrer Doctor Robert.

Així mateix, es renovarà el mobiliari urbà, es plantaran arbres nous, s’eliminarà la xarxa elèctrica aérea i se soterraran els contenidors.

Foto: DT. Imatge virtual Pl. Catalunya.
Font: Diari de Tarragona. http://www.diaridetarragona.com/reus/66686/la-plaza-catalunya-sera-peatonal-y-solo-quedara-un-paso-de-vehiculos

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques