/* google analytics */

La secretària d’Estat de Turisme ha presentat una proposta per a modificar la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU) i la Llei de Propietat Horitzontal (LPH), en relació als pisos d’ús turístic.

Contingut de la proposta:

1. En quan a la Llei d’Arrendaments Urbans:

Proposa delimitar l’arrendament de temporada a aquell que es realitza per períodes mínims de 7 dies consecutius, però que en la seva totalitat no suposi l’arrendament del pis durant més de 45 dies a l’any.

2. En quan a la Llei de Propietat Horitzontal:

Proposa rebaixar a 3/5 la majoria necessària per a prohibir l’exercici de l’activitat de lloguer turístic a l’edifici en règim de comunitat de propietaris o fixar unes determinades condicions per al seu exercici.

3. Definició de pis turístic i registre únic:

També es proposa una definició de pis d’ús turístic, que les Comunitats Autònomes puguin incorporar a les seves normatives, i es proposa posar en marxa un registre estatal únic de pisos d’ús turístic.

Les Comunitats Autònomes han de comunicar a la Secretaria d’Estat de Turisme les seves observacions sobre les propostes presentades.


És una informació elaborada pels Serveis Jurídics i el Departament de Gestió de Comunitats de Propietaris de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.


Pots consultar la nota de premsa de la Secretaria de Turisme, clicant aquí.


Font: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques