/* google analytics */

El Consell de Ministres del passat divendres ha aprovat un Reial Decret que modifica la regulació dels plans de pensions, al reduir les comissions i afavorir la liquiditat.

1. El Reial Decret 62/2018, de 9 de febrer:

Modifica el Reglament de plans i fons de pensions de 2004 i es revisen a la baixa les comissions màximes de gestió i s’incrementa la liquiditat d’aquesta fórmula d’estalvi al permetre que els partícips puguin retirar –a partir del any 2025- les aportacions amb una antiguitat de, como a mínim, 10 anys.

2. Reducció de comissions:

La comissió mitja de gestió es redueix del 1,50% al 1,25%, i la comissió de dipòsit passa del 0,25 % al 0,20%.

Aquesta reducció de costos repercuteix positivament en la rendabilitat neta del producte d’estalvi, i en especial en els fons de pensions de renda fixa que s’han vist afectats per tipus d’interès molt baixos.

3. Liquiditat. Retirada d’aportacions:

Els partícips podran retirar a partir de 2025 les aportacions amb una antiguitat de, com a mínim, 10 anys.

Així, les aportacions realitzades amb anterioritat a 2015 es podran fer liquides a partir de 2025 i les realitzades amb posterioritat hauran de deixar transcórrer els 10 anys corresponents.

4. Entrada en vigor:

Les disposicions d’aquest Reial Decret entren en vigor al dia següent al de la seva publicació en el BOE, excepte els nous límits de les comissions de gestió i dipòsit, que ho faran als 2 mesos des de la data de la seva publicació en el BOE.


Si desitges consultar el text íntegre del Reial Decret 62/2018, publicat en el BOE del proppassat dissabte 9 de febrer de 2018, clica aquí.

Font: Boletín Oficial del Estado; i Serveis Jurídics de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques