/* google analytics */

Recorda que les prestacions per maternitat que es perceben de la Seguretat Social no estan exemptes en l’IRPF.

Naturalesa laboral:

Es tracta d’una prestació a càrrec de la Seguretat Social, de naturalesa laboral i contributiva, que no te la condició de prestació familiar, i per això no pot ser objecte d’exempció.

Substitueix la retribució normal:

La prestació per maternitat satisfeta per la Seguretat Social té la funció de substituir la retribució normal que obtindria la contribuent pel seu treball habitual  i que deixa de percebre. La causa real de la prestació no és la maternitat considerada en sí mateixa, sinó la suspensió de la relació laboral que origina.

Criteri del TEAC:

Aquest és el criteri del Tribunal Econòmic-Administratiu Central (TEAC), segons la recent Resolució del passat 2 de març de 2017.


Si vols llegir el contingut íntegre de la Resolució del TEAC, clica aquí.

Font: Doctrina y Criterios del TEAC. DYCteac/Ministerio de Hacienda; i Serveis Fiscals de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.

 

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques