/* google analytics */

L’Audiència Provincial de Cantàbria l’impedeix usar el seu habitatge per a qualsevol finalitat durant tres mesos per la persistència de l’activitat intolerablement lesiva i perjudicial per a la veïna.

1. Antecedents:

L’habitatge era utilitzat com a establiment hoteler sense autorització, per lo qual ja ha estat sancionat en dues ocasions per la Conselleria de Turisme i el Jutjat de lo Contenciós-Administratiu nº 1 de Santander li ha ordenat la clausura immediata d’activitat.

En Primera Instancia el Jutge va desestimar la petició de la veïna denunciant.

2. La sentència de l’Audiència Provincial de 20 de gener de 2017:

a. Els sorolls excedeixen de lo tolerable:

L’Audiència Provincial de Cantàbria ha estimat parcialment la demanda de la veïna, al considerar que els sorolls dels clients que ocupen l’immoble “excedeixen de lo tolerable”, i priva al seu propietari d’utilizar-lo per a qualsevol finalitat durant un període de 3 mesos.

b. El període de privació de 3 mesos:

L’Audiència estima que el període de tres mesos es tracta d’un “temps ajustat a la gravetat i persistència de l’activitat intolerable lesiva i perjudicial” per als interessos de la perjudicada.

c. La Llei de Propietat Horitzontal i les activitats molestes:

Recorda el Tribunal que la Llei de Propietat Horitzontal contempla la possibilitat d’iniciar una acció de cessació contra el propietari que realitzi activitats molestes, insalubres, nocives, perilloses o il.lícites, previ requeriment de què cessi en tals actituds.

d. Cessació de l’activitat i privació de l’ús de l’habitatge:

A més, en l’immoble del demandat s’està desenvolupant una activitat “clarament il·lícita” i “molesta”, elements que condueixen a l’Audiència a disposar la cessació definitiva de l’activitat hostalera fins que s’obtinguin les autoritzacions, així com la privació del dret a l’ús de l’habitatge por tres mesos.


Si desitges llegir el text íntegre de la Sentència de la Audiència Provincial de Cantàbria de 20 de gener de 2017, clica aquí.

Font: Consejo General del Poder Judicial; i Serveis Jurídics i Servei de Gestió de Comunitats de propietaris, de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques