/* google analytics */

S’està tramitant al Congrés dels Diputats el Projecte de Llei de l’Habitatge.


Els punt principals del Projecte de Llei són:

1. Es proposa ampliar la declaració de zones tensionades en les quals s’aplicaran mesures de control del preu dels lloguers.

2. Limitar l’increment dels lloguers al 3% durant l’any 2024. A partir de 2025 s’establiria un nou índex per a regular els augments, diferent de l’IPC.

3. Nou concepte de gran tenedor, passa de 10 habitatges a 5 habitatges.

4. Les despeses i honoraris derivats de la formalització del contracte aniran a càrrec del propietari.

5. Es regulen diversos beneficis fiscals per als propietaris.


A través d’aquesta pàgina web i del compte cambraurbanareus de Instagram, seguirem informant puntualment de la tramitació d’aquesta nova Llei.

Si desitges conèixer el text del Projecte de Llei, clica aquest enllaç.


Font: Boletín Oficial de las Cortes Generales/Congreso de los Diputados.


 

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques