/* google analytics */

La Llei 10/2017 va ser publicada el passat dia 29 de juny al DOG i estableix que els testaments puguin contenir voluntats digitals i la designació d’una persona encarregada d’executar-les.

Què són les voluntats digitals?

Són les disposicions que fa una persona en relació els seus arxius digitals perquè un hereu, un legatari, un marmessor, un administrador, un tutor o una persona designada per executar-les, pugui actuar davant els prestadors de serveis digitals després de la seva mort o en cas de tenir la capacitat judicialment modificada.

Quins són els actius d’una herència digital?

La Llei distingeix:

– les comunicacions electròniques,

– els comptes de xarxes socials,

– l’emmagatzematge d’arxius al núvol;

– o els béns, serveis i dominis adquirits per la persona traspassada.

Què és la identitat digital?

És el conjunt de dades i d’informació relatives a una persona, una empresa o un organisme que els representen a internet, generades per aquests mateixos o per tercers.

Què s’entén per petjada digital?

És la informació present a internet sobre una persona, una empresa o un organisme com a conseqüència de la seva activitat en línia.

Què és el dret a l’oblit digital ?

És el dret d’una persona a exigir la retirada d’informació sobre la seva vida publicada a internet si demostra que li és perjudicial o ja no és pertinent.

Registre de voluntats digitals:

Quan es desenvolupi reglamentàriament la Llei, es crearà el registre de voluntats digitals, que dependrà del Departament de Justícia.

Aquest registre permetrà la designació telemàtica de l’hereu digital des de qualsevol ordinador, si es disposa de signatura electrònica.

Davant dels prestadors de serveis, la inscripció al registre de voluntats digitals tindrà el mateix valor que el testament.

Protecció dels menors d’edat:

La Llei reconeix que per protegir els menors dels riscos de les xarxes socials els pares tenen el dret i l’obligació d’actuar per evitar que facin un ús inapropiat d’internet.


Si vols consultar el text íntegre de la Llei 10/2017, de 27 de juny, de les voluntats digitals, clica aquí.

Si vols accedir a la pàgina web del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, clica aquí.


La Cambra va publicar en data 1-març-2017, l’aprovació del projecte de Llei.
Font: Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya; Departament de Justícia de la Generalitat; Servei d’Herències de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.

 

 

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques