/* google analytics */

Adapta la normativa espanyola a la Directiva Europea 2014/2017 i estableix mesures per a incrementar la transparència en els contractes hipotecaris.


Entrarà en vigor als 3 mesos de la seva publicació al BOE.

S’ha publicat en el BOE de 16 de març de 2019.


Aquesta nova Llei, que arriba amb tres anys de retard, modifica una llarga sèrie de normes: per exemple, la Llei Hipotecària, la Llei d’Enjudiciament Civil, la Llei de Condicions Generals de la Contractació, la Llei per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris…


1. S’aplicarà a tots els crèdits immobiliaris?

No. Només s’aplicarà a aquells en els quals el client sigui una persona física i que, a més, es refereixi a un immoble residencial (s’inclouen els aparcaments i trasters amb funcions domèstiques).

2. Tres aspectes principals de la Llei:

a. la llei conté normes de transparència i de conducta que s’imposen als bancs i intermediaris de crèdit.

b. regula el règim jurídic dels intermediaris de crèdit immobiliari.

c. estableix un règim sancionador per l’incompliment de les obligacions que s’estableixen a la llei.

3. Com es distribuiran les despeses per la concertació d’un crèdit immobiliari?

El banc pagarà la notaria, el registre, i la gestoria. Amb la vigent normativa fiscal, també es farà càrrec de l’impost sobre transmissions patrimonials (ITP).

Per la seva part, el client pagarà la taxació i les còpies de l’escriptura que sol.liciti.

4. Un aspecte molt nou. La fase precontractual:

Destinada a reforçar l’equilibri entre les parts contractants.

Atribueix al notari la funció d’assessorament imparcial.

5. Les comissions es rebaixen. 


És una informació elaborada pels Serveis Jurídics de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.

Si és del teu interès pots consultar la Llei de contractes de crèdit immobiliari, clicant aquí.


Font. Llei 5/2019, de 15 de març, reguladora dels contractes de crèdit immobiliari. BOE. Núm. 65, de 16 de març de 2019.

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques