/* google analytics */

El banc adjudicatari del pis té obligació de pagar les quotes de la comunitat encara que no l’hagués inscrit en el Registre de la Propietat.

Així ho declara l’Audiència Provincial de Madrid en la recent sentència del dia 5 de juliol de 2017.

1. Antecedents:

La comunitat de propietaris va demandar a l’entitat bancària pel pagament de les quotes de comunitat d’un pis que s’havia adjudicat en procediment hipotecari.

El banc no constava com a titular del pis en el Registre de la Propietat.

2. El Jutjat de 1ª Instància va desestimar la demanda de la comunitat de propietaris:

Al considerar que l’entitat bancària no era la propietària del pis, al haver presentat aquesta unes notes simples del Registre on s’acreditava que no era la propietària.

3. L’Audiència Provincial de Madrid, estima que el propietari ve obligat al pagament, encara que el pis no estigui inscrit en el Registre al seu nom:

L’Audiència assenyala que l’entitat bancària és la propietària legal del pis en el moment en què la comunitat de propietaris interposa demanda en reclamació de les quotes, i que el banc no pot negar el pagament del deute.

L’Audiència revoca la sentència del Jutjat de 1ª Instància i condemna al banc al pagament de les quotes comunitàries adeutades, més els interessos legals des de la reclamació extrajudicial del deute i al pagament de les costes judicials.


Si t’interessa el text íntegre de la Sentència de l’A. P. de Madrid de 5 de juliol de 2017, clica aquí.

Font: Consejo General del Poder Judicial; i Serveis de Gestió de Comunitat de Propietaris de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques