/* google analytics */

La comunitat de propietaris pot fer retirar el tendal de la terrassa d’un pis instal.lat sense autorització. La façana és element comú.


1. Antecedents

a. Un copropietari va instal.lar a la terrassa del seu pis un tendal plegable, ancorat a la façana de l’edifici i es va negar a retirar-lo.

b. La comunitat de propietaris va acudir al Jutjat a fi de què ordenés la seva retirada.

c. El copropietari afectat va al.legar que a la façana de l’immoble existeixen altres pisos que tenen tendals instal.lats des de fa més de 20 anys, així com aparells d’aire condicionat i antenes, i va considerar que la instal.lació de tendals es tracta d’un fet consentit per la Comunitat de propietaris de forma tàcita.

d. El copropietari demandat també va al.legar que s‘estava incorrent en un tracte discriminatori.

e. L’Audiència Provincial de Madrid va ordenar la retirada del tendal.


2. Fonaments de la sentència de l’Audiència Provincial de Madrid:

Primer. La façana és element comú:

La terrassa del pis en qüestió no és un element privatiu, sinó un element comú d’ ús privatiu, i en el qual no s’hi pot realitzar cap obra sense autorització de la Comunitat de Propietaris.

Segon. Configuració exterior de l’edifici:

La col.locació del tendal, en aquest cas, altera la configuració exterior de l’edifici

3. No existeix discriminació:

L’Audiència fonamenta que no existeix discriminació al no tractar-se de supòsits iguals, perquè els tendals ja existents d’altres copropietaris són de diferent naturalesa que l’instal.lat pel copropietari dissident, ni el color iguala als tendals instal.lats, ni l’ancoratge a la façana és de la mateixa naturalesa.

– No es tracta de supòsits iguals:

– La instal.lació del copropietari demandat és diferent a allò que ha acceptat la Comunitat de forma tàcita (en referència a altres tendals i aparells d’aire condicionat).

– Per altra part, la instal.lació dels aparells d’aire condicionat a la façana no té res a veure amb la instal.lació del tendal pèrgola.


És una informació elaborada pels Serveis Jurídics i el Departament de Gestió de Comunitats de Propietaris de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.

Si desitges veure el contingut integre de la interessant sentència de l’Audiència Provincial de Madrid de 23 de juliol de 2019, clica aquí.


Font: Consejo General del Poder Judicial. Audiència Provincial de Madrid, Secció 10a, Sentència Núm. 409/2019, de 23 de juliol de 2019.

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques