/* google analytics */

El BOE del proppassat dissabte 18 de març publica el Real Decret-llei 5/2017, que amplia els col.lectius que es poden acollir a la moratòria de llançaments, a famílies amb fills menors d’edat, famílies amb algun membre amb discapacitat, famílies monoparentals, víctimes de violència de gènere.

 Col.lectius vulnerables:

A més dels col.lectius esmentats, el RDL manté els col.lectius anteriors: majors de 60 anys, famílies nombroses, situacions de desocupació, dependència o malaltia greu o discapacitat superior al 33 por 100.

Dret de lloguer en cas d’execució de l’habitatge habitual:

S’estableix la possibilitat què el deutor hipotecari executat pugui sol.licitar al banc el lloguer de l’habitatge habitual per una renda anual màxima del 3% del seu valor, durant 5 anys prorrogables durant 5 anys addicionals.

Mesures per a la recuperació de la propietat:

El RDL estableix que el Govern, en el termini de vuit mesos, ha de proposar mesures destinades a facilitar la recuperació de la propietat per part dels deutors hipotecaris inclosos en els supòsits d’especial vulnerabilitat.

Aquestes mesures hauran de tenir en compte:

  • el preu d’adjudicació de l’habitatge
  • la possibilitat què es descomptin una part de les quantitats satisfetes per a l’amortització del préstec origen de l’execució
  • les millores realitzades pel deutor
  • així com altres factors que garanteixin un preu equitatiu en la recuperació de l’habitatge.

Si desitges consultar el text íntegre del Real Decret-llei 5/2017, de 17 de març, clica aquí.

Font: La Moncloa i Boletín Oficial del Estado. Serves Jurídics de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques