/* google analytics */

En un comunicat del proppassat dimarts, el Tribunal Constitucional dóna a conèixer que ha admès a tràmit el recurs d’inconstitucionalitat contra el Llibre Sisè del Codi civil de Catalunya.

El Llibre Sisè, relatiu a les Obligacions i Contractes, va ser aprovat per la Llei 3/2017, de 15 de febrer, del Parlament de Catalunya, de la qual aprovació aquesta Cambra de la Propietat de Reus va donar puntual informació.

L’admissió a tràmit comporta obligatòriament la conseqüència automàtica de la suspensió provisional.

Queden afectats principalment els articles referents als contractes de compravenda, permuta i mandat.


Si vols llegir el comunicat de premsa del Tribunal Constitucional de 13 de juny de 2017, clica aquí.

Si vols llegir el text de l’acord d’admissió a tràmit del recurs d’inconstitucionalitat, clica aquí

Font: Tribunal Constitucional; i Serveis Jurídics de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques