/* google analytics */

El Ple de la Sala Primera d’ahir 15 de febrer de 2017, adapta la seva jurisprudència a la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

El Tribunal Suprem ha adaptat la jurisprudència de la Sala sobre la retroactivitat de la nul.litat de les clàusules sòl a la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) de 21 de desembre de 2016.

Aquesta decisió suposa doncs l’adaptació de la jurisprudència espanyola al fallo europeu i, per tant, l’eliminació del límit a la retroactivitat de les devolucions que el Suprem havia fixat en el mes de maig de 2013, data en la qual es va pronunciar per primera vegada sobre aquesta matèria.

En conseqüència, la Sala ha decidit confirmar la sentència de l’Audiència Provincial de Barcelona que va acordar la retroactivitat total.

Por altra part, el Ple va desestimar també ahir un recurs de cassació que pretenia la nul.litat de una clàusula sòl per falta de transparència, al concloure que en aquest cas complia els requisits de transparència establerts per la seva jurisprudència des de la sentència de 9 de maig de 2013.

El text íntegre de les sentències es redactarà en els pròxims dies.

Font: Comunicat de Poder Judicial de 15.febrer.2017 i Serveis Jurídics de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques