/* google analytics */

Un copropietari va col.locar una sèrie de quadres en les zones comunes de la comunitat, la junta de copropietaris va acordar la seva retirada. El Tribunal dóna la raó a la comunitat.

1. Antecedents:

a) Un dels copropietaris va col.locar uns quadres en les zones comunes d’accés.

b) La comunitat va acordar la seva retirada, en base a què s’estava efectuant una alteració estètica en espais comuns.

c) El copropietari va impugnar l’acord de la Junta.

2. Sentència de l’Audiència Provincial de Cantàbria:

a) Alteració estètica en els elements comuns:

El Tribunal dóna la raó a la Junta de copropietaris al considerar evident i inqüestionat que la col.locació dels quadres litigiosos constitueix una alteració estètica introduïda en espais comuns.

b) El particular gust estètic del copropietari no pot imposar-se:

El Tribunal afegeix que la col.locació d’aquests quadres en els espais d’accés és una actuació decorativa unilateral que comporta una invasiva projecció del particular gust estètic de l’actor, imposat a tots els copropietaris per les vies de fet, i més enllà de l’exclusiu espai privatiu, en el que el recurrent pot instal.lar perfectament aquest mateixos quadres sense problemes.

c) Capritxosa alteració il.lícita (no autoritzada per la junta):

S’introdueix així una capritxosa alteració il.lícita, per no estar autoritzada, en una zona comuna en la qual ha de primar, davant les singulars i distintes preferències pictòriques o plàstiques dels propietaris de cada un dels pisos, el criteri expressat mitjançant acord vàlidament adoptat en la junta, per ser expressió de la sobirana voluntat majoritària dels copropietaris.


És una informació del Departament de Comunitats de Propietaris de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.

Si desitges veure el contingut íntegre de la Sentència de la Audiència Provincial de Cantàbria de 12 d’abril de 2018, clica aquí.


Font: Consejo General del Poder Judicial. Audiencia Provincial de Cantabria, Sección 2ª.

 

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques