/* google analytics */

Els amos del gos que bordava de forma constant han estat condemnats a pagar una indemnització de 10.950 euros. Així ho ha declarat l’Audiència Provincial de València.

1. Antecedents:

a) L’any 2012 l’Ajuntament va dictar un Decret que ordenava als amos del gos (anomenat “Pitufo”), a adoptar les mesures necessàries per evitar les molèsties causades pels lladrucs del gos.

b) Els veïns afectats van presentar múltiples denúncies davant l’Ajuntament entre els anys 2013 i 2014.

c) Els afectats van ser objecte de múltiples assistències a urgències entre març de 2012 i març de 2014 per trastorns per ansietat i angoixa ocasionats a causa del conflicte amb els veïns.

2. La Sentència de l’Audiència Provincial de València:

El respecte al domicili; la vulneració immaterial, com per exemple els sorolls.

L’Audiència de València es basa en la Sentència del Tribunal Suprem de 5 de març de 2012 que, a la seva vegada, es fonamenta en la doctrina del Tribunal Europeu de Drets Humans (sentència de 16 de novembre de 2004) quan declara que, conforme a l’art. 8 del Conveni de Roma:

– “l’individu té dret al respecte al seu domicili, concebut no sols com el dret al simple espai físic sinó també a gaudir, amb tota tranquil·litat, de dit espai”.

– “atemptar contra el dret del respecte del domicili no suposa solament una vulneració material i corporal, com l’entrada en el domicili d’una persona no autoritzada, sinó també una vulneració immaterial o incorporal, com els sorolls, les emissions, les olors i altres ingerències”.

– “si la vulneració és greu, pot privar a una persona del seu dret al respecte del domicili doncs l’impedeix gaudir d’ell.”

– “les ingerències poden provenir del poder públic, però també de les relacions entre els individus particulars”.

– “suportar durant anys una intensa contaminació acústica, fóra dels nivells autoritzats i durant la nit, constitueix una vulneració dels drets de la persona protegits pel Conveni de Roma”.


És una informació elaborada pels Serveis Jurídics de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.

Si desitges llegir el contingut íntegre de la Sentència de l’Audiència Provincial de València de 30 de gener de 2018, amb els seus fonaments i la doctrina europea en la qual es basa, clica aquí.


Font: Consejo General del Poder Judicial. Audiència Provincial de València, Secció 6ª.

 

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques