/* google analytics */

L’empleat solapava les hores sindicals amb tasques en un altre centre de treball. Al tractar-se d’un acomiadament procedent no hi ha indemnització.

Sentència del TSJMadrid, de 16 de gener de 2017:

El Tribunal Superior de Justícia de Madrid, estima procedent l’acomiadament d’un membre del comitè d’empresa, al haver-se comprovat que l’empleat treballava en una altra empresa durant les hores reservades a l’activitat sindical.

El treballador solapava les hores sindicals amb tasques en un altre centre de treball:

El Tribunal estima que va existir un abús de confiança i la conducta és de la màxima gravetat, existint una clara intenció d’engany, en quan el treballador, de manera reiterada durant determinats dies de la setmana, solapava les hores sindicals amb les seves tasques en un altre centre de treball.


Si desitges consultar el text íntegre de la sentència del TSJMadrid de 16/01/2017, clica aquí.
Font: Consejo General Poder Judicial; i Serveis per a Pimes&Autònoms de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques