/* google analytics */

La prestació per paternitat també està exempta d’IRPF

Hisenda declara que les prestacions per paternitat també estan exemptes de l’IRPF atès que tenen la mateixa naturalesa, causa i règim que les prestacions per maternitat. Així ho estableix una consulta vinculant de la Dirección General de Tributos, argumentant que, si...

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques

Oficina Reus

Plaça de Catalunya 5

43201 Reus

977 127 700

Oficina Cambrils

Plaça de la Vila 12

43850 Cambrils

977 792 056

La Cambra més social