/* google analytics */

El Tribunal Superior de Justícia de Canàries declara que l’exercici dels drets de la llibertat d’expressió i informació no pot justificar sense més la utilització d’expressions o apel.latius insultants, injuriosos o vexatoris.

1. Antecedents:

Els representants dels treballadors tenen una sèrie de garanties regulades en l’ Estatut dels Treballadors (RD-l. de 23 d’octubre de 2015), no obstant existeixen situacions en les que la justícia ha donat la raó a l’empresa, declarant procedent l’acomiadament d’un membre del comitè d’empresa.

2. La Sentència del TSJ de Canàries, de 26 de gener de 2017:

Aquest és el cas que ha fallat el TSJ de Canàries que ha declarat procedent l’acomiadament d’un dels membres del comitè d’empresa al haver-se excedit “del dret de crítica i són clarament atemptatòries per a la honorabilitat” de l’empresa.

“La conducta [del treballador] no està emparada per l’exercici de les llibertats sindical i d’expressió, i que la mateixa constitueix una greu transgressió del deure de bona fe contractual…. Tot té un límit”.


Si desitges consultar el text íntegre de la Sentència del TSJ de Canàries, de 26 de gener de 2017, clica aquí.

Font: Consejo General del Poder Judicial; i Servei de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus a Pimes i Autònoms.

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques