/* google analytics */

Administració de finques i patrimonis

Cambra de la propietat urbana Reus

Perseguim la teva tranquil·litat

Giving you complete peace of mind

Administració de finques i patrimonis

 • Atenció personalitzada i un servei complet. Per estalviar-te tensions i enfrontaments i donar-te tranquil·litat.
 • Si ets particular, empresa o CB, si tens un o varis pisos o locals en lloguer, estem aquí per ajudar-te.
 • Gestionem la rendibilitat del teu immoble, la morositat, els contractes i el dia a dia.
 • Els honoraris d’administració es descompten a la Declaració de la Renda (IRPF).
 • Amb l’administració de finques obtindràs un doble benefici: tranquil·litat i estalvi fiscal.

Què fem:

Quan el pis o local encara no està llogat
 • L’expert immobiliari visita i valora el lloguer que es pot demanar pel pis o local
 • Determinem el preu del lloguer de comú acord amb el propietari
 • Publicitem el pis o local en els portals immobiliaris líders a internet
 • Entrevistem personalment als llogaters interessats
 • Seleccionem el llogater i analitzem el RAI (Registre d’acceptacions impagades)
 • Podràs beneficar-te de les assegurances de lloguers impagats
 • L’advocat especialista de la Cambra redacta el contracte de lloguer segons les característiques de cada cas.
 • S’efectua el dipòsit de la fiança a l’Incasòl en el mateix moment de la firma del contracte.
Quan el pis o local està llogat
 • Posem al dia els contractes
 • Ens fem càrrec de les relacions amb el llogater
 • Calculem i apliquem les revisions i actualitzacions de la renda
 • Emetem els rebuts i efectuem el cobrament del lloguer
 • Transferim mensualment els lloguers cobrats al compte bancari del propietari
 • Mensualment enviem la liquidació de comptes al propietari
 • Seguim i controlem la morositat
 • Controlem els venciments dels contractes
 • Controlem l’execució de les reparacions o obres que s’han d’efectuar en el pis o local, directament per l’arquitecte de la Cambra
 • Tens a la teva disposició el Departament Fiscal de la Cambra per fer les declaracions d’IVA, de l’IRPF i de Patrimoni
 • Pots accedir directament a l’Assessoria Legal de la Cambra
Quan el pis o local queda desllogat
 • Tens assistència jurídica en el moment de la finalització del contracte
 • Fem un informe de l’estat del pis o local que ha quedat buit
 • Controlem els possibles impagats de subministraments i tramitem la devolució de la fiança
 • Publicitem immediatament el pis o local en els portals immobiliaris líders a internet, per poder-lo llogar el més aviat possible
Constitució i gestió de comunitats de béns (CB)
 • Si necessites constituir una comunitat de béns (CB), la Cambra realitza tots els tràmits.

Horari matins:

Dilluns a Divendres  de 8h a 14h

Horari tardes:

Dimarts i Dijous de 16h a 19h

Horari de fiances matins:

Dilluns a Divendres  de 8h a 13h

Horari de fiances tardes:

Dimarts i Dijous de 16h a 18h

 

Oficina Reus:

Plaça Catalunya 5

43201 Reus

Telf. 977 127 700

info@cpureus.com

Oficina Cambrils:

Plaça de la Vila 12

43850 Cambrils

Telf. 977 792 056

info@cpureus.com

Apostem per la formació de nous valors

We believe in developing new talent

En conveni amb la Universitat Rovira i Virgili (URV) formem alumnes de final de la carrera de Ciències Jurídiques, on adquireixen experiència i facilitats per a la incorporació al món laboral.

La Cambra amb el coneixement i la innovació.

Protecció de dades i cookies

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques