/* google analytics */

El TS anul·la l’ordre que obligava a l’eliminació dels anuncis de la web.


Estima el TS que la inscripció en el Registre autonòmic recau en les empreses turístiques y Airbnb es una empresa de intermediació.

Airbnb es un prestador de serveis de la societat de la informació, i com a tal no està subjecte a les normes sectorials. De conformitat amb la doctrina del TJUE, Airbnb no és un proveïdor immobiliari ni prestador de serveis turístics.

El TS reitera que un prestador de serveis de la societat de la informació no queda afectat per la normativa sectorial, amb lo qual no se li pot imposar l’obligació de supervisar les dades o fets o circumstàncies que poguessin ser il·lícites.


Per això, l’obligació d’inscriure els apartaments turístics en el Registre autonòmic i assenyalar el número de Registre en la publicitat, correspon a les empreses turístiques i Airbnb no ho és, sinó que es tracta d’una empresa d’intermediació que presta serveis de la societat de la informació.

La naturalesa dels serveis d’intermediació, les prestacions dels quals són merament accessòries a l’activitat subjacent –segons s’exposa pel TJUE-, determinen que la omissió de Registre no és una il·legalitat que determini a la vegada la retirada dels anuncis en la web.


En resum, Airbnb actua com a plataforma tecnològica l’activitat de la qual es limita a publicar els anuncis dels seus usuaris, i són aquests els que proporcionen la informació i continguts, essent la plataforma totalment neutral i no té cap responsabilitat sobre els continguts anunciats.

És una informació elaborada per l’Assessoria Legal de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.

En aquest enllaç pots accedir al contingut íntegre de la Sentència del TS, de 7 de gener de 2022.


Font: Cendoj. Tribunal Suprem, Sala del Contenciós-Administratiu, Sentència, 2/2022, de 7 de gener. Ponent: DEL RIEGO VALLEDOR, José Mª.


 

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques