/* google analytics */

L’índex de preus de referència o la limitació de preu s’ha d’aplicar també a l’hora de determinar la renda dels contractes de temporada.


El concepte d’arrendament de temporada queda limitat exclusivament als que tenen una finalitat de lleure, vacances o recreativa (tan sols a aquests se’ls poden aplicar les normes relatives a l’arrendament per a usos diferents del d’habitatge).

Així ho disposa el Decret Llei publicat en el dia d’avui, sobre mesures en matèria d’habitatge, que també regula altres requisits en la redacció dels contractes d’arrendament d’habitatge.


 

Davant la complexitat de la normativa actual sobre els arrendaments d’habitatge, aconsellem als propietaris que, abans de formalitzar un contracte, demanin assessorament als Serveis Jurídics de la Cambra.

Assessoria Legal de la Cambra, sentir-te protegit per la nostra experiència


Si desitges conèixer el text íntegre del Decret Llei 6/2024, sobre mesures urgents en matèria d’habitatge, clica aquest enllaç.


Font: Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, Núm. 9150, de 25.4.2024. Decret Llei 6/2024, de 24 d’abril.


 

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques