/* google analytics */
Limitació del 2% en l’actualització de la renda del lloguer dels habitatges.

Limitació del 2% en l’actualització de la renda del lloguer dels habitatges.

Establerta pel R.D-L 6/2022, de 29 de març, publicat en el BOE d’avui. 1. En què consisteix aquesta limitació a l’actualització dels lloguers? D’acord amb la regulació aprovada ahir, l’increment de la renda del contracte serà establert en un nou pacte entre...

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques

Oficina Reus

Plaça de Catalunya 5

43201 Reus

977 127 700

Oficina Cambrils

Plaça de la Vila 12

43850 Cambrils

977 792 056

La Cambra més social