/* google analytics */
La contenció de rendes en els contractes d’habitatge, inconstitucional.

La contenció de rendes en els contractes d’habitatge, inconstitucional.

El Tribunal Constitucional ha declarat inconstitucionals i nuls diversos articles de la Llei 11/2020. En els articles declarats inconstitucionals i nuls, s’establia la limitació de la renda del lloguer de l’habitatge i la obligació d’aplicar com a topall l’Índex de...

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques

Oficina Reus

Plaça de Catalunya 5

43201 Reus

977 127 700

Oficina Cambrils

Plaça de la Vila 12

43850 Cambrils

977 792 056

La Cambra més social