/* google analytics */
Projecte de Llei de l’Habitatge.

Projecte de Llei de l’Habitatge.

El Consell de Ministres va aprovar ahir el Projecte de Llei pel Dret a l’Habitatge que serà tramés al Congrés per a la seva tramitació parlamentària. Segons el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana aquesta Llei forma part del Plan de Recuperación,...

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques

Oficina Reus

Plaça de Catalunya 5

43201 Reus

977 127 700

Oficina Cambrils

Plaça de la Vila 12

43850 Cambrils

977 792 056

La Cambra més social