/* google analytics */

La comunicació produeix plens efectes quan la no entrega es deu únicament a la voluntat expressa o tàcita de l’inquilí destinatari, o a la seva passivitat, desinterès, negligència, error o imperícia.


La recepció del burofax no pot deixar-se al lliure albir del seu destinatari, per lo qual n’hi ha prou que aquest el pugui conèixer, encara que prescindeixi de voler-ne tenir coneixement si ha estat a la seva disposició l’enviament.

No és suficient negar l’avís quan Correos certifica que ningú ha anat a retirar el burofax, el qual va ser tramés a l’adreça correcta, amb justificant de recepció i certificació del seu contingut.


>>> En definitiva, si existeix constància de què l’enviament del requeriment del pagament dels lloguers deguts ha estat realitzat i existeix constància del seu contingut, el BUROFAX ÉS VÀLID, i no es pot enervar l’acció de desnonament.


Així ho ha declarat la interessant sentència de la Audiència Provincial de Las Palmas, de 25 de juny de 2019.


És una informació elaborada pels Serveis Jurídics i el Departament d’Administració de Finques de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.

Si desitges llegir el contingut íntegre de la Sentència, clica aquí.


Font: Consejo General del Poder Judicial. Audiència Provincial de Las Palmas de Gran Canaria, Secció 5a, Sentència núm. 309/2019, de 25 de juny. Ponent: CABA VILLAREJO, Víctor.

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques